Gearbox bën të ditur për DLC të Borderlands 2 Lajme lojërash
Mar 25 2013
Borderlands Lojërat
Gus 21 2012
Lajmet e fundit>